Gedenkteken

De afgelopen jaren blijkt steeds meer de behoefte te bestaan om op een persoonlijke wijze uiting te geven aan de rouwverwerking. Dit komt onder meer tot uiting in de vormgeving van gedenktekens. Om hieraan tegemoet te komen heeft de gemeente de regels versoepeld. Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Voorbeelden zijn natuursteen, kunststof, hout of metaal. Alle onderdelen moeten vast verbonden zijn aan het gedenkteken. De maatvoering van de gedenktekens voor alle soorten graven is in de verordening vastgesteld. Voor algemene graven zijn de gedenktekens
gebonden aan kleinere maten, omdat er drie op één graf geplaatst moeten worden.

Algemeen graf

Staand gedenkteken Hoogte x Breedte x Dikte: maximaal 60 cm x 50 cm x 8 cm
Liggend gedenkteken Lengte x Breedte x Dikte: maximaal 60 cm x 50 cm x 8 cm

Eigen kindergraf

Gedenkteken Hoogte x Breedte x Lengte: maximaal 70 cm x 70 cm x 120 cm

Eigen graf

De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet de maten van het graf overschrijden. De hoogte mag maximaal 40 cm zijn, echter op of boven een 1/4 gedeelte van de oppervlakte van het graf is een hoogte van maximaal 150 cm toegestaan.

Vergunning

Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig, die met een daarvoor bestemd formulier kan worden aangevraagd bij de begrafenisadministratie, telefoon: (055) 580 17 23 of via www.apeldoorn.nl. Bij de aanvraag van de vergunning dient een tekening van het gedenkteken te worden gevoegd.

Onderhoud van het graf

Het Groenbedrijf GNL van de gemeente zorgt voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Dit wordt bekostigd van het geld dat de rechthebbenden betalen. Hiervoor wordt de ruimte om en op het graf onderhouden. Eén keer per jaar wordt het gedenkteken schoongemaakt en zorgen de medewerkers ervoor dat de inscripties leesbaar blijven. Echter wanneer een gedenkteken een speciale behandeling nodig heeft of erg kwetsbaar is dan moet de familie zelf voor het onderhoud van het gedenkteken zorgen. Het herstellen of vernieuwen van een gedenkteken gebeurt niet door de gemeente, hiervoor is de rechthebbende verantwoordelijk. Bij een eigen graf voor bepaalde tijd betaalt de rechthebbende voor het onderhoud gedurende twintig jaar. Als het grafrecht verlengd wordt dan moet men ook opnieuw voor het onderhoud betalen. Bij een eigen graf voor onbepaalde tijd is het verplicht 100 jaar voor het onderhoud te betalen. Voor een algemeen graf hoeft geen onderhoudsrecht betaald te worden. Aan deze graven vindt in beperkte mate onderhoud plaats. Op de stenen, waarop het uitgiftenummer van het graf staat, kan een gekleurde stip staan. Een gele stip betekent dat het grafrecht weer in handen is van de gemeente. Een blauwe stip staat alleen op graven die zijn uitgegeven voor 1960. In die tijd was het niet verplicht om het graf door de gemeente te laten onderhouden. De blauwe stip betekent dat het graf vrijwillig in onderhoud is bij de gemeente.

Grafbeplanting, losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst en losse bloemen worden gelegd. Op een eigen graf en kindergraven mogen één jarige gewassen worden geplaatst. Winterharde gewassen die op eigen graven en kindergraven worden geplaatst mogen de voor het graf beschikbare ruimte (bij kindergraven het desbetreffende deel van het graf) niet overschrijden. Beplanting die in verwaarloosde toestand verkeerd kan door de beheerder worden verwijderd, evenals losse bloemen, kransen en dergelijke, wanneer zij verwelkt zijn.