Graftypen

De gemeente Apeldoorn hanteert vier graftypen:

* een algemeen graf;
* een eigen graf voor bepaalde tijd;
* een eigen graf voor onbepaalde tijd;
* een kindergraf.

Algemeen graf

Een algemeen graf is bestemd voor het begraven, het plaatsen van asbussen en het verstrooien van de as van overledenen in het graf. Het grafrecht berust bij de gemeente. Zij zorgt ook voor het onderhoud van de graven. In één algemeen graf worden drie overledenen begraven. De gemeente geeft aan wie er in het graf begraven wordt. De overledenen zijn meestal geen familie van elkaar. Twintig jaar na de laatste bijzetting in het graf kan het graf worden geruimd.

Eigen graf voor bepaalde tijd

Een eigen graf voor bepaalde tijd wordt voor een periode van twintig jaar uitgegeven. In deze periode heeft alleen de rechthebbende, meestal een familielid, het recht te bepalen wie in het graf wordt bijgezet. In het graf kunnen drie overledenen begraven worden.

In plaats van een begraving kan in of op het graf ook een asbus/urn worden bijgezet of as verstrooid. De gemeente zorgt voor het onderhoud op en om de graven. Na verloop van de eerste termijn van twintig jaar kunnen de rechten verlengd worden. Zolang de rechthebbende prijs stelt op handhaving van het graf is, tegen betaling, verlenging voor telkens een periode van tien jaar mogelijk. Na het beëindigen van het grafrecht wordt het gedenkteken verwijderd en kan het graf worden geruimd.

Eigen graf voor onbepaalde tijd

Bij dit eigen graf wordt het grafrecht voor onbepaalde tijd gekoppeld aan 100 jaar onderhoud. De gemeente voert het onderhoud uit. Het grafrecht voor onbepaalde tijd geeft de garantie dat het graf onaangeroerd blijft. Als een begraafplaats sluit dan wordt het graf nog tot tien jaar na de sluiting onderhouden.

Kindergraven

Op de begraafplaats Heidehof, Beekbergen, Soerenseweg,Wenum en Uddel worden kindergraven uitgegeven. Een kindergraf is bestemd voor het begraven, het plaatsen van asbussen en het verstrooien van de as in het graf van overleden kinderen tot zes jaar. Het grafrecht berust bij algemene graven bij de gemeente. Indien gewenst kan een kind ook in een eigen kindergraf worden begraven.

Een link naar de website omtrent grafinformatie met o.a.begraafplaats Soerenseweg.