Orgaandonatie: leg uw keuze vast en voorkom twijfels bij uw nabestaanden

Nederland heeft een groot tekort aan donororganen. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft aangegeven na zijn of haar dood donor te willen worden. Tegelijkertijd hebben honderden mensen een nieuw orgaan of weefsel nodig. Als ze daar te lang op moeten wachten, kan dat leiden tot de dood. Elk jaar overlijden mensen die op de wachtlijst staan voor bijvoorbeeld een nieuw hart of een nieuwe lever.

In Nederland is het mogelijk om na overlijden (‘postmortaal’) organen en/of weefsels te doneren. Organen zijn in de meeste gevallen levensreddend, terwijl weefsels vooral de kwaliteit van leven van de ontvangende patiënt aanzienlijk verbeteren. U kunt tot op hoge leeftijd donor zijn. Voor de lever en voor nieren geldt zelfs geen maximumleeftijd. Uiteraard wordt altijd eerst gekeken of organen nog geschikt zijn voor transplantatie. Door uw keuze om wel of geen donor te worden nu al vast te leggen, voorkomt u vragen en twijfels bij uw nabestaanden. U kunt uw keuze aangeven via www.donorregister.nl.

Wilt u meer informatie, kijk dan op: www.transplantatiestichting.nl of:

Informatielijn Donorvoorlichting

Tel: 0900 – 82 12 166 (lokaal tarief), bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 19.00 uur
E-mail: vragen@donorvoorlichting.nl

Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Wilt u geen plechtigheid? Dan kunt u uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. U schenkt daarbij na overlijden uw hele lichaam aan het anatomisch instituut van een universiteit. Het lichaam wordt gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Studenten leren daardoor veel over de bouw van het menselijk lichaam. Daarnaast hebben medisch specialisten lichamen nodig om nieuwe operatietechnieken te ontwikkelen.

Om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap, dient u zich schriftelijk aan te melden bij een academisch ziekenhuis. Specialisten bepalen dan of uw lichaam wordt geaccepteerd. Vervolgens kunnen zij u instrueren over de procedure. Er is een schriftelijk bewijs van acceptatie nodig voor de uitvaartverzorger. Het kan zijn dat het ziekenhuis op het moment van overlijden toch geen behoefte heeft aan uw lichaam. In dat geval dient er alsnog een crematie of begrafenis verzorgd te worden, met alle bijkomende kosten.

Uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap is iets heel anders dan orgaan- of weefseldonor worden. Waar u aan moet denken bij deze keuze, is dat er geen moment van afscheid nemen is. De overledene wordt direct meegenomen naar het betreffende ziekenhuis. Het lichaam wordt niet teruggegeven aan de nabestaanden.
Wanneer u uw lichaam ter beschikking wil stellen voor medisch onderzoek, kunt u contact opnemen met:

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)


Postbus 2304
2301 CH Leiden
Tel: (071) 579 57 77
Fax: (071) 531 09 50
E-mail: info@transplantatiestichting.nl
Internet:  www.transplantatiestichting.nl